CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TENSAR SS 

Các chỉ tiêu

Đơn vị

SS20

SS30

SS40

SSLA20

SSLA30

Properties

Unit

Chât liệu Polymer

 

Polyropylene

Hàm lượng carbon tối thiểu (1)

%

2

2

2

2

2

Bề rộng cuộn lưới

m

4.0 & 3.8

4.0 & 3.8

4.0 & 3.8

3.8

3.8

Bề dài cuộn lưới

m

75

50

30

50

50

Trọng lượng riêng

kg/m2

0.23

0.33

0.54

0.21

0.32

Trọng lượng cuộn

kg

69.5 & 66

67.5 & 64.5

65 & 62

40.5

61.5

Kích thước

 

 

 

 

 

 

AL

mm

39

39

33

65

65

AT

mm

39

39

33

65

65

WLR

mm

2.3

2.2

2.4

4.2

3.6

WTR

mm

2.8

2.1

3.2

4.5

4.5

tJ

mm

3.8

4.9

5.8

4.6

6.4

tLR

mm

1.6

2.1

2.7

1.4

2.3

tTR

mm

1.2

1.6

2.1

1.2

1.7

Cường độ theo chiều dọc

 

 

 

 

 

 

Cường độ chịu kéo Tult (2)

kN/m

20.0

30.0

40.0

20.0

30.0

Cường độ chịu kéo tại 2% (2)

kN/m

7.0

10.5

14.0

7.0

11.0

Cường độ chịu kéo tại 5% (2)

kN/m

14.0

21.0

28.0

14.0

22.0

Độ giãn dài Tult

%

11.0

11.0

11.0

10.0

9.0

Độ bền nút lưới (3)

%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

Cường độ theo chiều ngang

 

 

 

 

 

 

Cường độ chịu kéo Tult (2)

kN/m

20.0

30.0

40.0

20.0

30.0

Cường độ chịu kéo tại 2% (2)

kN/m

7.0

10.5

14.0

8.0

12.0

Cường độ chịu kéo tại 5% (2)

kN/m

14.0

21.0

28.0

15.0

25.0

Độ giãn dài Tult

%

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Độ bền nút lưới (3)

%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

100- 10%

 

Trong đó:

(1): Lưới địa kỹ thuật tối thiểu 2% carbon đen phân tán đều trong Polymer để chống tia UV, phù hợp với tiểu chuẩn ASTM D1603-06

(2): Công bố phù hợp với tiêu chuẩn BS EN ISO 10319:2008

(3): Công bố phù hợp với tiêu chuẩn EOTA TR041

– Tuổi thọ làm việc của lưới địa kỹ thuật Tensar SS được tính 100 năm trong đất tự nhiên với độ pH từ 4-:-9; nhiệt độ của đất thấp 150C. Và được tính 50 năm trong đất tự nhiên với độ pH từ 4-:-9; nhiệt độ của đất thấp 250C. Lưới được phủ lấp trong vòng 30 ngày từ lúc thi công.

– Lưới địa kỹ thuật Tensar SS được sản xuất phù hợp với Hệ thống Quản lý Chất lượng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của tiểu chuẩn BS EN ISO 10319:2008