Lưới địa kỹ thuật 3 trục có các loại sau:

  • Lưới địa kỹ thuật 3 trục TX150
  • Lưới địa kỹ thuật 3 trục TX160
  • Lưới địa kỹ thuật 3 trục TX170

Lưới địa kỹ thuật 3 trục

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TRIAX- TX150 

Chứng chỉ về tính năng ổn định nền

Chúng chỉ tiểu chuẩn kỹ thuật Châu Âu (ETA)

ETA 12/0530

Hiệu suất liên quan đến chỉ tiêu vật lí sản phẩm

 Đặc tính sản phẩm

Đơn vị

Giá trị công bố

Dung sai

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 0.5% (1)

kN/m

360

-75

Tỷ lệ độ cứng cát tuyến xuyên tâm (1)

 

0.80

-0.15

Hiệu xuất điểm nối (nút lưới) (2)

%

100

-10

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Độ bền công bố (5, 6, 7)

Tuổi thọ làm việc của lưới địa kỹ thuật tối thiểu trong đất tự nhiên với độ pH trong mức 4 và 9 là khoảng 100 năm với điều kiện nhiệt độ thấp 150C và có thể 50 năm với nhiệt độ thấp hơn 250C, khi được lấp trong vòng 30 ngày.

Các chỉ tiểu nhận dạng sản phẩm

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 2% (1)

kN/m

250

-65

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Trọng lượng sản phẩm (4)

kg/m2

0.205

-0.035

 Trong đó:

(1): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B1

(2): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B2

(3): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B4

(4): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B3

(5): Sức kháng phong hóa của lưới địa kỹ thuật được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn EN 12224. Cường độ duy trì lớn hơn 80% cho phép thời gian phơi sáng tối đa sau khi lấp đặt là 1 tháng

(6): Sức kháng oxi hóa được xác định phụ hợp với tiêu chuẩn EN ISO 13438. Đối với tuổi thị làm việc giả định là 50 năm, tuân theo nguyên tắc của phương pháp A2 tiêu chuẩn EN ISO 12438, với độ lệch của nhiệt độ phơi sáng là 1200C và thời gian phơi sáng 28 ngày. Chứng minh đã được cung cấp trong chứng chỉ ETA 12/0530

(7): Sức kháng axit và kiềm dạng lỏng được xác định phù hợp với tiên chuẩn EN 14030

 

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TRIAX- TX160 

Chứng chỉ về tính năng ổn định nền

Chúng chỉ tiểu chuẩn kỹ thuật Châu Âu (ETA)

ETA 12/0530

Hiệu suất liên quan đến chỉ tiêu vật lí sản phẩm

 Đặc tính sản phẩm

Đơn vị

Giá trị công bố

Dung sai

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 0.5% (1)

kN/m

390

-75

Tỷ lệ độ cứng cát tuyến xuyên tâm (1)

 

0.80

-0.15

Hiệu xuất điểm nối (nút lưới) (2)

%

100

-10

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Độ bền công bố (5, 6, 7)

Tuổi thọ làm việc của lưới địa kỹ thuật tối thiểu trong đất tự nhiên với độ pH trong mức 4 và 9 là khoảng 100 năm với điều kiện nhiệt độ thấp 150C và có thể 50 năm với nhiệt độ thấp hơn 250C, khi được lấp trong vòng 30 ngày.

Các chỉ tiểu nhận dạng sản phẩm

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 2% (1)

kN/m

290

-65

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Trọng lượng sản phẩm (4)

kg/m2

0.220

-0.035

 Trong đó:

(1): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B1

(2): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B2

(3): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B4

(4): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B3

(5): Sức kháng phong hóa của lưới địa kỹ thuật được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn EN 12224. Cường độ duy trì lớn hơn 80% cho phép thời gian phơi sáng tối đa sau khi lấp đặt là 1 tháng

(6): Sức kháng oxi hóa được xác định phụ hợp với tiêu chuẩn EN ISO 13438. Đối với tuổi thị làm việc giả định là 50 năm, tuân theo nguyên tắc của phương pháp A2 tiêu chuẩn EN ISO 12438, với độ lệch của nhiệt độ phơi sáng là 1200C và thời gian phơi sáng 28 ngày. Chứng minh đã được cung cấp trong chứng chỉ ETA 12/0530

(7): Sức kháng axit và kiềm dạng lỏng được xác định phù hợp với tiên chuẩn EN 14030

 

 

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TRIAX- TX170 

Chứng chỉ về tính năng ổn định nền

Chúng chỉ tiểu chuẩn kỹ thuật Châu Âu (ETA)

ETA 12/0530

Hiệu suất liên quan đến chỉ tiêu vật lí sản phẩm

 Đặc tính sản phẩm

Đơn vị

Giá trị công bố

Dung sai

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 0.5% (1)

kN/m

480

-90

Tỷ lệ độ cứng cát tuyến xuyên tâm (1)

 

0.80

-0.15

Hiệu xuất điểm nối (nút lưới) (2)

%

100

-10

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Độ bền công bố (5, 6, 7)

Tuổi thọ làm việc của lưới địa kỹ thuật tối thiểu trong đất tự nhiên với độ pH trong mức 4 và 9 là khoảng 100 năm với điều kiện nhiệt độ thấp 150C và có thể 50 năm với nhiệt độ thấp hơn 250C, khi được lấp trong vòng 30 ngày.

Các chỉ tiểu nhận dạng sản phẩm

Độ cứng cát tuyến xuyên tâm với lực kéo ở mức 2% (1)

kN/m

360

-65

Khẩu độ hình lục giác (3)

mm

80

± 4

Trọng lượng sản phẩm (4)

kg/m2

0.270

-0.035

 Trong đó:

(1): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B1

(2): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B2

(3): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B4

(4): Đo đạc phù hơp với Báo cáo kỹ thuật EOTA số TR41.B3

(5): Sức kháng phong hóa của lưới địa kỹ thuật được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn EN 12224. Cường độ duy trì lớn hơn 80% cho phép thời gian phơi sáng tối đa sau khi lấp đặt là 1 tháng

(6): Sức kháng oxi hóa được xác định phụ hợp với tiêu chuẩn EN ISO 13438. Đối với tuổi thị làm việc giả định là 50 năm, tuân theo nguyên tắc của phương pháp A2 tiêu chuẩn EN ISO 12438, với độ lệch của nhiệt độ phơi sáng là 1200C và thời gian phơi sáng 28 ngày. Chứng minh đã được cung cấp trong chứng chỉ ETA 12/0530

(7): Sức kháng axit và kiềm dạng lỏng được xác định phù hợp với tiên chuẩn EN 14030