Các loại băng cản nước PVC thông dụng trên thị trường:

1. Loại V (không có lổ thoát nước ở giữa):

  • Băng cản nước pvc V150 (Rộng x Dài) – (15m x 20m)
  • Băng cản nước pvc V200 (Rộng x Dài) – (20m x 20m)
  • Băng cản nước pvc V250 (Rộng x Dài) – (25m x 20m)
  • Băng cản nước pvc V320 (Rộng x Dài) – (32m x 15m)

2. Loại O (có lổ thoát nước ở giữa):

  • Băng cản nước pvc O150 (Rộng x Dài) – (15m x 20m)
  • Băng cản nước pvc O200 (Rộng x Dài) – (20m x 20m)
  • Băng cản nước pvc O250 (Rộng x Dài) – (25m x 20m)
  • Băng cản nước pvc O320 (Rộng x Dài) – (32m x 15m)

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ BĂNG CẢN NƯỚC PVC

Các chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị

Giá trị trung bình 

Properties

Method

Unit

Mean Value

Độ bền kéo đứt

Tensile Streng at break

TCVN 4509:2013

MPa

≥ 11,8

Độ giãn dài khi đứt

Elongation at Break

TCVN 4509:2013

%

≥ 250

Khối lượng riêng

Specific weight

TCVN 4866:2013

g/cm3

≤ 1,4

Độ cứng ShoreA

Hardness – Shore A

TCVN 1595-1:2013

≥ 65