Vỉ nhựa thoát nước hay còn gọi với tên khác là vỉ nhựa trồng cây, hiện tại có 2 loại như sau: 

  • Loại 1: (333 x 333 x 30)mm
  • Loại 2: (500 x 500 x 30)mm

Vỉ nhựa trồng cây

Untitled 1

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ VỈ NHỰA THOÁT NƯỚC

(333 x 333 x 30)mm

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị trung bình 

Properties

Unit

Mean Value

Vật liệu

 

Nhựa Plastic (Recycle- tái chế), Polypropylene, hoặc HDPE (Hight density poly-ethylene, hoặc các dòng nhựa tương ứng

Chiều dài

mm

333

Chiều rộng

mm

333

Chiều cao

mm

30

Tấm/m2

Tấm

9

Trọng lượng

kg/m2

3.2 ± 4

Thoát nước

L/m2s

2.4 -:- 2.8

Bề mặt thoáng

 

80% -:- 90%

Cường độ chịu nén

kN/m2

≥ 800 (tương ứng ≥ 80 tấn/m2)

Màu

 

đen

Untitled 1

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ VỈ NHỰA THOÁT NƯỚC

(500 x 500 x 30)mm

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị trung bình 

Properties

Unit

Mean Value

Vật liệu

 

Nhựa Plastic (Recycle- tái chế), Polypropylene, hoặc HDPE (Hight density poly-ethylene, hoặc các dòng nhựa tương ứng

Chiều dài

mm

500

Chiều rộng

mm

500

Chiều cao

mm

30

Tấm/m2

Tấm

4

Trọng lượng

kg/m2

3.4 ± 4

Thoát nước

L/m2s

2.4 -:- 2.8

Bề mặt thoáng

 

80% -:- 90%

Cường độ chịu nén

kN/m2

≥ 800 (tương ứng ≥ 80 tấn/m2)

Màu

 

đen