Vải địa kỹ thuật dệt (vải địa kỹ thuật cường độ cao)  có bao nhiêu loại?

Vải địa kỹ thuật dệt cường độ cao lần lượt có các cường độ chịu kéo như sau, và cường độ chịu kéo được ghi trong bảng kỹ thuật có ý nghĩa là:

(cường độ chịu kéo chiều cuộn/cường độ chịu kéo chiều khổ):

Vải dệt có cường độ chịu kéo: 

  • 50/50kN/m; 100/50kN/m; 150/50kN/m; 200/50kN/m; 300/50kN/m; 400/50kN/m; 500/50kN/m
  • 100/100kN/m; 150/150kN/m; 200/200kN/m; 300/300kN/m; 400/400kN/m; 500/500kN/m
Untitled 1

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ VẢI ĐỊA DỆT GET

Các chỉ tiêu

Tiêu Chuẩn

Đơn vị

GET5

GET 10

GET 15

GET 20

GET 40

Properties

Unit

Cường độ chịu kéo – Tensile Strength 

TCVN 8485

ASTM D4595

kN/m

50/50

100/50

150/50

200/50

400/50

Độ dãn dài khi đứt – Wide With Elongation at Break

TCVN 8485

ASTM D4595

%

≤ 15

Sức kháng thủng CBR – CBR Puncture Resistance

TCVN 8871/3

ASTM D6241

N

3.500

4.500

5.500

7.000

14.000

Hệ số thấm – Permeability

TCVN 8487

ASTM D4491

m-1

0,02 ÷ 0,6

Kích thước lỗ O95 Opening Size O95

TCVN 8871/6

ASTM D4751

mm

0,075 ÷ 0,34

Trọng lượng đơn vị – Mass per Unit Area

TCVN 8821

ASTM D5261

g/m2

≥ 70

Khổ rộng – Width

 

 

m

3,5

Xuất xứ

 

 

m

Việt Nam

Untitled 1

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG NAM PHÚ

Website: dongnamphu.com

Hotline: 0982 98 5059 – 0949 867416

THÔNG SỐ VẢI ĐỊA DỆT GET

Các chỉ tiêu

Tiêu Chuẩn

Đơn vị

GET 100

GET 150

GET 200

GET 300

Properties

Unit

Cường độ chịu kéo – Tensile Strength 

TCVN 8485

ASTM D4595

kN/m

100/100

150/150

200/200

300/300

Độ dãn dài khi đứt – Wide With Elongation at Break

TCVN 8485

ASTM D4595

%

≤ 12

Sức kháng thủng CBR – CBR Puncture Resistance

TCVN 8871/3

ASTM D6241

N

6.000

10.000

15.000

18.000

Hệ số thấm – Permeability

TCVN 8487

ASTM D4491

m-1

0,02 ÷ 0,6

Kích thước lỗ O95 Opening Size O95

TCVN 8871/6

ASTM D4751

mm

0,075 ÷ 0,34

Trọng lượng đơn vị – Mass per Unit Area

TCVN 8821

ASTM D5261

g/m2

≥ 70

Khổ rộng – Width

 

 

m

3,5

Xuất xứ

 

 

m

Việt Nam