Vải địa dệt PP

Vải địa kỹ thuật dệt PP (polypropylene) được sản xuất có cường độ chịu kéo cao, và khả năng chống tia cực tím cao, vải PP có kích thước lỗ nhỏ và permittivity cao, trong khi cung cấp các chức năng lọc và tách mà không còn cần phải sử dụng vải địa kỹ thuật không dệt. Nó cho thấy sự hiệu quả và kinh tế cho công trình một cách tuyệt vời để giảm chi phí và thời gian. Ngoài ra, trọng lượng vải nhẹ nên dễ dàng thi công và giảm chi phí lao động không cần thiết.